Generalforsamling 2023

Destination Bornholm afholder generalforsamling onsdag d. 27. september 2023

Jævnfør § 6 i de nugældende vedtægter for Destination Bornholm ApS indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Tidspunkt:

Onsdag d. 27. september 2023 kl. 15–17

Sted:

Hotel Balka Strand, Boulevarden 9, Balka

Tilmelding:

Af hensyn til den praktiske afvikling bedes du tilmelde dig senest fredag d. 22. september kl. 12.00 på telefon 5695 9500 eller pr. mail administration@bornholm.info

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt beslutning om overskuddets anvendelse eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres i §6, andet afsnit, så den ordinære generalforsamling fremover og med virkning fra 2024 afholdes onsdag i uge 41

5. Bestyrelsens handlingsplan for det nye år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Kirstin Blomgren, opstillet for Sommerhus/ferieboligudlejning på Bornholm. Kirstin Blomgren modtager ikke genvalg i denne kategori. Andreas Brandt-Andersson har meldt sit kandidatur til kategorien.

Michael Andersen, opstillet for Camping på Bornholm. Michael Andersen modtager genvalg.

Christina Andreasen, opstillet for Øvrige erhverv på Bornholm. Christina Andreasen modtager genvalg.

Derudover:

Bo N. Bjødstrup, opstillet for Hoteller/feriecentre med færre end 40 værelser, Bed and Breakfast og vandrerhjem på Bornholm har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Kirstin Blomgren har meldt sit kandidatur til kategorien.

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen:

Efter den ordinære generalforsamling vil Mads Bay fra Baltic Energy Island give indblik i arbejdet med Bornholm som energi-ø og de muligheder, der ligger i arbejdet i en turismesammenhæng.

Oplægget inkl. debat afholdes i tidsrummet kl. 16-17.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00