Generalforsamling 2022

Destination Bornholm afholder generalforsamling onsdag d. 28. september 2022

Jævnfør § 6 i de nugældende vedtægter for Destination Bornholm ApS indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Tidspunkt:

Onsdag d. 28. september 2022 kl. 15–16 (+ oplæg og debat kl. 16-17)

Sted:

Aakirkeby Hallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby

Tilmelding:

Af hensyn til den praktiske afvikling bedes du tilmelde dig senest fredag d. 23. september kl. 10.00 på telefon 5695 9500 eller pr. mail administration@bornholm.info

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt beslutning om overskuddets anvendelse eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Bestyrelsens handlingsplan for det nye år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  • Rasmus Lund, opstillet for Hoteller/feriecentre med mere end 40 værelser på Bornholm. Rasmus Lund modtager genvalg.
  • Bo N. Bjødstrup, opstillet for Hoteller/feriecentre med færre end 40 værelser, Bed and Breakfast og vandrerhjem på Bornholm. Bo N. Bjødstrup modtager genvalg.
  • Jacob Bjerring, opstillet for Attraktionerne på Bornholm, defineret som museer, historiske monumenter og bygninger, forlystelsesparker og lign. Jacob Bjerring modtager genvalg.

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen:

Efter den ordinære generalforsamling vil Erhvervsministeriet v/kontorchef Cecilie Solstad holde et oplæg med afsæt i den nylig udkomne nationale turismestrategi og give os et indblik i målsætningerne for dansk turisme og herunder Bornholms turisme. Oplægget inkl. debat herefter afholdes i tidsrummet 16-17.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00