Projekt: Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Reduceringer af materialer, affald og CO2 - med øget bundlinje

Bæredygtig Bundlinje Bornholm hjælper 30-40 små og mellemstore virksomheder med at udvikle en grøn forretningsplan, som kan forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og dermed bundlinje.

Bornholm er en foregangskommune inden for den grønne omstilling med deres strategi ’Bright Green Island’ og deres ambitiøse målsætning om at være CO2-neutrale i 2025 og affaldsfrit øsamfund i 2032. Projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm er en central del af strategiens erhvervsrettede indsats, hvor regionskommunen, sammen med Gate 21 og en række lokale partnere, vil samarbejde med øens små og mellemstore virksomheder om grøn omstilling.

I Bæredygtig Bundlinje Bornholm vil Gate 21, sammen med otte bornholmske partnere og rådgivere, udvikle grønne forretningsmodeller for 30-40 små og mellemstore virksomheder på Bornholm. De grønne forretningsmodeller skal være med til at indfri virksomhedernes potentiale for energi- og materialeeffektiviseringer, cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling. Det kan både handle om her-og-nu besparelser på energi og materialer og mere langsigtede konkurrencefordele ved at indtænke produkter eller services som en del af den cirkulære økonomi.

Som en del af projektet, bliver virksomhederne tilbudt processtøtte, kortlægning af potentiale for materiale og energieffektiviseringer, energiaudit, konsulentassistance til udvikling af grøn forretningsmodel, mulighed for investeringsstøtte samt netværk og workshops.

 

Det får din virksomhed ud af at være med

Projektet fokuserer primært på tre brancher: TURISME, HÅNDVÆRK og FREMSTILLING (Herunder fødevarefremstilling)

• Vi gennemgår din virksomheds produkter og processer for at afdække grønne potentialer

• Du får lavet en indledende energi-audit på din virksomhed

• Du får konkrete anbefalinger, der kan forbedre din bundlinje

• Deltagelse på en indledende workshop med 10-20 andre virksomheder, hvor I får de første værktøjer til at forberede og udarbejde en enkel og overskuelig grøn forretningsplan gennem det efterfølgende temaforløb

• Tema- og netværksmøder efter eget valg

• En afsluttende workshop til at færdiggøre din grønne forretningsplan, der sikrer dig en bedre og grønnere bundlinje

• Adgang til at kunne søge om investeringstilskud

Vil din virksomhed være en del af projektet?

Hvis din virksomhed ønsker at være en del af projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Anne-Sofie Hattesen for yderligere information. Din virksomhed skal være placeret på Bornholm.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00