Projekt: Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Reduceringer af materialer, affald og CO2 - med øget bundlinje

Bornholm er en foregangskommune inden for den grønne omstilling med deres strategi ’Bright Green Island’ og deres ambitiøse målsætning om at være CO2-neutrale i energi- og varmeproduktion 2025 og et affaldsfrit øsamfund i 2032. Projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm er en central del af strategiens erhvervsrettede indsats, hvor regionskommunen, sammen med Gate 21 og en række lokale partnere, vil samarbejde med øens små og mellemstore virksomheder om grøn omstilling.

I Bæredygtig Bundlinje Bornholm udviklede konsulenthuset Gate 21, sammen med otte bornholmske partnere og rådgivere, grønne forretningsmodeller for 55 små og mellemstore virksomheder på Bornholm. De grønne forretningsmodeller skal være med til at indfri virksomhedernes potentiale for energi- og materialeeffektiviseringer, cirkulær økonomi og grøn forretningsudvikling. Det kan både handle om her-og-nu besparelser på energi og materialer og mere langsigtede konkurrence fordele ved at indtænke produkter eller services som en del af den cirkulære økonomi.

Som en del af projektet, bliver virksomhederne tilbudt processtøtte, kortlægning af potentiale for materiale og energieffektiviseringer, energiaudit, konsulent assistance til udvikling af grøn forretningsmodel, mulighed for investeringsstøtte samt netværk og workshops og muligheden for at kunne søge om investeringstilskud

Projektet fokuserede primært på fire brancher: turisme, byggeri/håndværk, produktion (herunder fødevarefremstilling) og kunsthåndværk

 

Bæredygtig ø – vi er godt på vej

Som afslutning på projektet Bæredygtig Bundlinje har projektet sammen med Filmfolket og fotograf Kristoffer Linus skabt denne film, som giver et fint indblik i at Bornholm er rigtig godt på vej.

Se filmen her:

Projektet blev til i samarbejde med: Bornholms Affaldsbehandling (BOFA), Bornholms Energi og Forsyning (BEOF), Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm (BCB), Destination Bornholm (DB), Energitjenesten Bornholm, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), Vækstforum Bornholm og Maker’s Island Bornholm.

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00