Article

Graniteventyret

Syv stenhuggere, tre driftsledere og en stenværksejer fortæller her om graniteventyret. Mere end hundrede års brydning af granit på knolden af Bornholm.

Graniteventyret på Bornholm
Engang et tipvognsspor langs havet ved Vang, hvor granitblokke slæbtes til havnen, huggedes til bygningssten, sejledes til byen og blev til Københavns Rådhus. Senere utallige ladninger brosten, som i sejlsatte træbåde sejledes til Tyskland og blev til gader og pladser i Hamborg og Berlin. Til sidst tusinder af tons knuste klipper, bjærge af skærver, i store skibe til fremmede havne.  Og til Storebæltsforbindelsen. For at ende i asfalt og beton.

De mange historier er sakset og samplet af Jan Cirkola, som ønsker dig en god granittour!

Start turen her.

 

1

Bornholms Museum

Ét museum - 4 unikke oplevelser

2

Vang granitbrud

3

Moseløkken Stenbrudsmuseum

4

NaturBornholm

NaturBornholm - stedet hvor Naturvidenskaben møder underholdning og Naturvejlederen byder velkommen.

Graniteventyret - folder

Læs mere om de forskellige sten brug i denne lille folder.

Gratis

0
You have no favorites
You have 1 favourite
You have 0 favourites
Send us an e-mail
Write to us.

Send us an e-mail:

info@bornholm.info

Tourist information
Call us
Call us

On the phone:

(+45) 56 95 95 00