Lørdags foredrag på Bornholms Museum

16.Feb 2019 - 23.Mar 2019

in Danish ? Translate here

16. feb.  Smørenge og Guldhullet

Ved museumsassistent og fritidsarkæolog Rene Laursen

En fortælling om en rig jernalderlokalitet i Smørenge med tilhørende offer-/kultplads, hvor der for nylig er gjort et større fund af guldgubber. Beretningen tager udgangspunkt i de fund, der er gjort af amatørarkæologer fra 1700-årene til i dag. Desuden omtales resultaterne af geofysiske undersøgelser og udgravninger, som har budt på flere overraskelser.

 

23. feb.  Den bornholmske ordbog

ved sprogforsker Alex Speed Kjeldsen

Denne lørdag er der fokus på det nye store bornholmske ordbogsprojekt. Sprogforsker Alex Speed Kjeldsen vil komme ind på den oprindelige tanke bag den bornholmske ordbog fra 1908. Hvorfor den blev sat i søen, og hvorfor Alex Speed Kjeldsen nu har taget på sig at få projektet genoplivet i en delvis anden (og større) form.  De seneste forskningsresultater omkring det bornholmske sprog og stilling vil der også være fokus på. Et par anekdoter fra ordbogsarbejdet, vil der også blive givet plads til. Titel: En ny stor bornholmsk ordbog

Resumé: Efter at være flyttet tilbage til Bornholm for to år siden efter 20 års frivilligt eksil på Amager har jeg kunnet observere den bornholmske dialekts hastige tilbagegang. Det er én af grundene til at jeg nu har genoptaget et stort, videnskabeligt bornholmsk ordbogsprojekt som blev søsat i 1920’erne, men som mere eller mindre har ligget i dvale siden 1940’erne. I foredraget vil jeg fortælle lidt om ordbogsprojektets historie, om genoptagelsen af projektet, og om hvad projektet gerne skulle munde ud i på kortere og længere sigt.

Om foredragsholderen: Alex Speed Kjeldsen er mag.art. og ph.d. i nordisk filologi og ansat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

 

2. mar. En gennemgang af symbolikken i Aa Kirkes døbefont

Ved Finn Kjerulff Hansen, pensionist, cand.mag. i historie og nordiske sprog

Mester Sigaf beskriver i gutnisk sprog og sene runer Kristus fødsels- og lidelseshistorie lige fra bebudelsen til, at han hænges op på korset. Sigraf giver løbende forklaringer på, hvad vi ser. Men i billedfelternes arkadebuer og på fontens sokkel findes en række andre symboler, der henviser til helt andre ting i den kristne tro, endda med rødder til hedenskabet. Dem vil cand. mag. Finn Kjerulff Hansen give et bud på betydningen af og hvorfor, Mester Sigraf har valgt netop disse symboler.

 

9. mar. Vækkelse, kvindekamp og folkedrab: danske kvindelige missionærer og hjælpearbejdere i Armenien fra 1900-1930.

Ved lektor Matthias Bjørnlund

En lille gruppe danske kvinder opholdt sig i det smuldrende Osmannerrige i tiden op til og under 1. verdenskrig, mens ungtyrkerne kæmpede sig til magten og systematisk tog livet af den armenske befolkning. Fælles for kvinderne var deres trang til at arbejde og hjælpe, hvilket der ofte ikke var tilstrækkelig plads til i deres hjemlande. Ude i verden blandt fattige og forfulgte kunne de anvende deres talenter fuldt ud, f.eks. som ledere af børnehjem, skoler og hospitaler blandt armenierne. Da folkedrabet blev sat i værk, blev de heltemodige kvinder på deres post og hjalp, så godt de kunne. Det gjaldt også bornholmske Hansine Marcher, en af de mest viljefaste af redningskvinderne. Gennem dagbøger, breve og øjenvidneberetninger fra arkiverne fortæller Matthias Bjørnlund disse nødhjælpskvinders historie.

 

16. mar. ”Bornholmerkrøniken” fortælling om Bornholms nyere historie som teater

Ved teaterchef Jens Svane Boutrup, Bornholms Teater

Bornholmerkrøniken er et teaterprojekt på Bornholms Teater, som gennem tre forestillinger beskriver Bornholms historie fra 2. verdenskrig til i dag. I årene 2019, 2020 og 2021 vil vi hver sensommer præsentere en nyskrevet forestilling, som sætter Bornholms nyere historie i perspektiv. Samlet kalder vi forestillingerne for Bornholmerkrøniken. Vi begynder i 2019 med en forestilling om besættelsen, fortsætter i 2020 med fiskeriets op og nedtur, og slutter i 2021 med finanskrise og snevinter. Samlet håber vi, at forestillingerne kan være med til at engagere, begejstre og underholde, og til at skabe debat omkring vores fortid og samtid, og hvordan vi er blevet til dem vi er.

Jens Svane Boutrup fortæller om projektet og perspektiverne i det.

 

23. mar. Herreder, Sogne, Ejerlav og Gilder – Bornholms indre grænsedragninger gennem tiderne

Ved arkæolog Anders Pihl

Middelalderens Bornholm, kirkerne og enkeltgårdsbebyggelsen diskuteres ofte – og dette lørdagsforedrag er ingen undtagelse! Denne gang er fokus på rammerne indenfor hvilke kirker og gårde var organiseret: Herreder, sogne, ejerlav samt de for Bornholm særegne sognegilder.

Mange grænser følger naturlige skel i landskabet, mens andre fremstår kunstige – som var de bestemt ved et skrivebord. Dette afføder spørgsmålet om nogle af grænserne er ændret og i givet fald hvornår? Kan der findes spor efter ældre grænsedragninger og måske en anden organisering af det bornholmske landskab?

Det er kendt, at de tidligkristne gravpladser som dem ved Grødbygård i Åker og Munkegård i Povlsker ligger perifert i de middelalderlige sogne og langt fra de stenkirker og kirkegårde, som efterfulgte gravpladserne. Dette er tidligere set som en indikator på en ældre og anderledes inddeling af Bornholm – noget nye studier af øens ejerlav og gilder synes at bekræfte.

When:

16
Feb

12:00 - 14:00


23
Feb

12:00 - 14:00


02
Mar

12:00 - 14:00


09
Mar

12:00 - 14:00


16
Mar

12:00 - 14:00


23
Mar

12:00 - 14:00


Priser:

Entré

70 kroner

Gratis for medlemmer af Museumsforeningen.

Adresse:

Sankt Mortens Gade 29
3700 Rønne


Giv os en anmeldelse på Tripadvisor

Tags: Culture, History, Museum, Rønne, Spring, Winter

Related events

Find other exciting events on Bornholm.

0
You have no favorites
You have 1 favourite
You have 0 favourites
Send us an e-mail
Write to us.

Send us an e-mail:

info@bornholm.info

Tourist information
Call us
Call us

On the phone:

(+45) 56 95 95 00