Artikel

OBS: Forlænget afbrændingsforbud på Bornholm

Den seneste tids meget varme vejr har gjort Bornholms vegetation så tør, at Brandvæsenet på øen nu er nødsaget til at indføre afbrændingsforbud. Forbuddet skal mindske risikoen for brande og indføres med udgangspunkt i gældende lov på området.

Afbrændingsforbud for hele Bornholm

Bornholms Brandvæsen har indført forbud mod afbrænding. Det sker, da der pt. er en væsentlig forhøjet risiko på øen for brande i såvel haver, på marker og i skove.

På grund af den seneste tids mange dage med høj varme og ingen regn befinder Bornholm sig nu på det niveau i det såkaldte tørkeindex, hvor man er nødt til at indføre afbrændingsforbud. Forbuddet gælder foreløbigt frem til mandag, den 25. juni.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

 • haveaffald
 • halm, halmstakke og lign. som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • affald fra skovbrug
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
 • bål, herunder bålfade
 • Skt. Hans bål d. 23. juni

Desuden gælder forbuddet:

 • anvendelse af grill
 • faste bålpladser ved eksempelvis shelterpladser må ikke benyttes
 • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, udtørringsapparater er også forbudt at bruge imens afbrændingsforbuddet gælder
 • Ingen brug af terrasse-varmere
 • Ingen brug af camping-blus, Trangia-brændere, sprittabletter

Følgende er fortsat tilladt under skærpet opmærksomhed

 • Brug af grill til madlavning tillades på et fast, ikke-brændbart underlag som for eksempel fliser, asfalt, beton og sten.
 • Brug af svejse og skæreapparater på virksomheders faste arbejdspladser

Grill på Folkemødet

Foreningen Folkemødet har netop udsendt et nyhedsbrev med skærpede retningslinjer for brug af åben ild, grill og gas til madlavning under Folkemødet. Den korte udmelding er: Drop alt, hvad der hedder grillpølser og lignende. → Læs Folkemødets nyhedsbrev her

Pas også på ved rygning

Bornholms Brandvæsen beder også alle øens borgere om at udvise særlig opmærksomhed og forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske. Rådene lyder: Lad aske blive i den tillukkede grill. Kast kun cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i egnede, ikke-brændbare beholdere.

Skulle der komme lidt regn i de kommende dage, vil risikoen for brand fortsat være høj og der kan derfor godt gå et stykke tid før afbrændingsforbuddet bliver ophævet. Brandvæsnet følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet så hurtigt det er muligt og forsvarligt.

Medmindre forholdene ændres væsentligt, forventes der ikke udsendt yderligere meddelelse før den 25. juni.

Husk, at politiet kan pålægge bøder, hvis man ikke følger afbrændingsforbuddet.

Link til DMIs tørkeindex – https://www.dmi.dk/vejr/maalinger/toerkeindeks/

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00