Artikel

OBS: Skærpet afbrændingsforbud på Bornholm

Den seneste tids meget varme vejr og manglende nedbør har gjort Bornholms vegetation så tør, at Brandvæsenet på øen har indført afbrændingsforbud. Forbuddet skal mindske risikoen for brande og indføres med udgangspunkt i gældende lov på området. Læg mærke til, at forbuddet blev skærpet således, at al grilling i sommerhusområder nu er forbudt!

Afbrændingsforbud for hele Bornholm

Bornholms Brandvæsen har indført forbud mod afbrænding. Det sker, da der stadigvæk er en væsentlig forhøjet risiko på øen for brande i såvel haver, på marker og i skove.

På grund af den seneste tids mange dage med høj varme og manglende regn befinder Bornholm sig nu på det niveau i det såkaldte tørkeindex, hvor man er nødt til at indføre afbrændingsforbud. Forbuddet er forlænget og gælder foreløbigt frem til mandag, den 20. august.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

 • haveaffald
 • halm, halmstakke og lign. som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • affald fra skovbrug
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
 • bål, herunder bålfade

Desuden gælder forbuddet

 • anvendelse af grill i naturen, i sommerhusområder og på offentlige steder
 • faste bålpladser ved eksempelvis shelterpladser må ikke benyttes
 • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere
 • udtørringsapparater er også forbudt at bruge imens afbrændingsforbuddet gælder
 • Ingen brug af terrasse-varmere
 • Ingen brug af camping-blus, Trangia-brændere, sprittabletter

Følgende er tilladt under skærpet opmærksomhed

 • Brug af grill til madlavning i private haver tilhørende helårsbeboelse tillades, hvor grillen er placeret på et fast, ikke-brændbart underlag som for eksempel fliser, asfalt, beton og sten.
 • Brug af svejse og skæreapparater på virksomheders faste arbejdspladser

Pas på ved rygning:

Bornholms Brandvæsen beder også alle øens borgere og gæster om at udvise særlig opmærksomhed og forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

Rådene lyder:

Lad aske blive i den tillukkede grill. Kast kun cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i egnede, ikke-brændbare beholdere.

Bøder fra minimum DKK 5000,- og opefter

Hvis du ikke overholder forbuddet, risikerer du en bøde på minimum DKK 5000,- og opefter. Det vil din rejsekasse sikkert ikke blive så glad for.

→ Læs hele teksten om skærpelsen af afbrændingsforbuddet på Bornholms Regionskommunes hjemmeside

0
Du har ingen favoritter
Du har 1 favorit
Du har 0 favoritter
Send os en mail
Skriv til os

Send os en mail:

info@bornholm.info

Turistinformationer
Ring til os
Ring til os

På telefon:

(+45) 56 95 95 00