Slusegård Vandmølle

Syd for Pedersker, i et naturfredet område tæt ved udløbet af Øleåen, finder du Slusegård Vandmølle.

Slusegård Vandmølle - en vandmølle med flere funktioner
Slusegård Vandmølle er opført i begyndelsen af 1800-tallet og er en typisk bornholmsk underfaldsmølle. Med ét gear trak den en stenkværn, der malede kornet groft. Ved hjælp af et andet geartrin, en snurskive og et langt reb, udnyttedes vandkraften desuden til at trække et lille tærskeværk og andre mindre maskiner oppe ved Slusegård.

Ørredanlæg ved Slusegård Vandmølle
Ganske utraditionelt for Bornholm er imidlertid måden hvorpå, man ved Slusegård Vandmølle også udnyttede åen og den kraftige vandstrøm til ørredfangst. Med inspiration fra lignende anlæg, set på en rejse til Frankrig, etablerede den daværende ejer i 1860’erne, et anlæg med ørredhus, klækkehus og kildehus i tilknytning til vandmøllen. I ørredhuset fangede man ørrederne om efteråret og satte dem i hyttefadet, hvor man lod dem gå indtil fredningstidens udløb 31. januar. Mens de gik her, blev de strøget for æg, som herefter blev klækket i klækkehuset. Fra kildehuset løb frisk vand til ynglen, som senere blev sat ud i åløbet.

Bygget af genbrugsmaterialer
Både vandmølle og ørredhus er opført som bindingsværk og oprindelig af genbrugsmaterialer. Sidstnævnte bl.a. af stolestadelåger fra Pedersker Kirke, købt i forbindelse med en ombygning af kirken.

Natur- og bygningsfredet
I samarbejde med Nationalmuseet og Bornholms Museum gennemførte man i 1950-60’erne en større istandsættelse af mølledam og bygninger. Vandmøllens hjul blev fornyet i 1989, så møllen den dag i dag er fuldt funktionsdygtig. Komplekset er unikt, og derfor både naturfredet og bygningsfredet med offentlig adgang.

Kontaktinformation:

Strandvejen 10
Pedersker
3720 Aakirkeby