Hotel Siemsens Gaard

Svanekes historie går uundgåeligt gennem Siemsens Gaard, som i flere hundrede år var en af byens meget aktive og fremtrædende købmandsgårde.

Det begyndte helt tilbage i 1600-tallet, hvor Poul Madsen Koefoed, købmand og borgmester, startede en handel med jern, tjære, hamp, korn, tobak og brændevin i Svaneke. Alt sammen let omsættelige varer, og på et tidspunkt blev han betragtet som øens rigeste mand.

Kong Christian V. på besøg på gården
Da Poul Madsen Koefoeds første kone døde, og der var gået "år og dag", red han til Hammershus og drak Fæstensøl med kommandant Løvenhjelms søsterdatter, den 17-årige Magdalene Hesler. Da Poul Madsen Koefoed døde 17 år efter i 1686, efterlod han sig en stenrig enke, som giftede sig igen, med vicelandsdommer Ancher Anthoni Müller. Mens de ejede gården fik de fornemt besøg af kong Christian V, som var ledsaget af et følge på ti høje herrer, kongens halvbroder Ulrik Frederik Gyldenløve og admiral Niels Juul.

Gården er opkaldt efter huslærer Johan Pingel Siemsen der arbejde for familien Holst der på dette tidspunkt ejede købmandsgården. Efter Jeppe Holsts død, giftede enken sig med Johan Pingel Siemens i 1827 og blev dermed herre på gården.

Da Johan Pingel Siemsen døde i 1863, blev købmandsgården overtaget af brødrene Hans (død 1868) og Mogens Smidt(død 1906). Efter deres død, arvede Mogens Smidts søn, Christian M. Smidt, købmandsgården.

Købmandsgård blev til hotel i 1930'erne
Glanstiden for købmandsgårde var på dette tidspunkt ved at ebbe ud, derfor påbegyndte fru Smidt, I begyndelsen af 1930’erne, en hotelvirksonhed på den gamle købmandsgård. Længen ud mod havnen blev fjernet, så der var frit udsyn over havnen og havet. Noget turisterne satte stor pris på. Hotellet blev ført videre af sønnen Erik Smidt indtil 1971, hvor Hans Ipsen opkøbte gården.

Ikke kun i gammel tid blev gården besøgt af kongelige. I 2005 aflagde dronning Margrethe II, Siemsens Gaard et besøg, i forbindelse med Svanekes 450 års jubilæum som købstad.

"Kronprinsessehaven" blev etableret i 2006
I 2006 blev den smukke rosenhave, med navnet "Kronprinsessehaven" etableret. Haven er en mangfoldig og sanselig oplevelse af krydderurter, stauder samt en af Danmarks største samlinger af engelske roser. 

I dag drives hotellet af Jens Ipsen som byder velkommen til et stemningsfyldt og professionelt hotelmiljø for såvel den individuelt rejsende som konferencedeltageren.

 

Kontaktinformation:

Havnebryggen 9
3740 Svaneke

tlf: +45 5649 6149
mail: hotel@siemsens.dk
web: www.siemsens.dk

Kontakt mig