Hasle - Bornholms næstmindste købstad
Hasle er Bornholms næstmindste købstad. Hasle by har mange hundrede år på bagen, men rigtig vokseværk fik Hasle først i 1800-tallet, da havnen blev bygget. Hasle havde ingen naturlig havn, som man ellers ser ved fiskerlejerne på nordkysten af Bornholm.

Industri i Hasle
Hasle og området mod syd langs kysten var rigt på forskellige råstoffer, som gennem tiderne har været udnyttet industrielt. I begyndelsen af det 19. århundrede forsøgte man bl.a. med kulgravning, der dog viste sig ikke at være rentabelt. Glasværk, kulværk og Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, der lå syd for byen, er nu industriel historie, der har sat sine spor i landskabet. Fra sidst i 1800-tallet gjorde fiskeriets forædling af produkterne (som ses og smages på Museumsrøgerierne) sit til byens udvikling. Hasle var sidste/første havn på det Østbornholmske Dampskipsselskabs rute mellem Nexø og København. Det store opsving i fiskeriet i 70'erne førte til en stor udvidelse af havnen, der akkurat var færdig, da kvoter og begrænsninger i fiskeriet satte ind sidst i 80'erne.

Hasle i dag
Hasle er i dag en yderst aktiv by med masser af kulturelle tiltag - et nyt kulturelt samlingspunkt på Bornholm. Bl.a. Museumsrøgerierne, Grønbechs Gård, Karetmagergården og det nye område omkring Hasle Fælled og Hasle Havnebad har tilført byen nye værdier.