Bornholms Museum

Besøg det spændende kulturhistoriske Bornholms Museum i Rønne.

Bornholms Museum - et kulturhistorisk museum
Bornholms Museum er et kulturhistorisk museum i centrum af Rønne, der afspejler 10.000 års historie - både forhistorien og nyere tid. Bornholms Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum for Bornholm og Christiansø.

Stjernestunder på museet
I juletiden åbner Bornholms Museum dørene til en spændende juleudstilling med temaet stjerner. Her viser bornholmske børn deres bud på stjerner - det kan være klassiske stjerner, men også helt personlige tolkninger af stjerner: En musik-, film-, sports- eller en helt anden stjerne. Oplev den spændende udstilling på Bornholms Museum fra uge 48.

Lørdagsarragementer på Bornholms Museum
Arrangementerne starter lørdag d. 5. november og fortsætter til og med april måned 2017. Det er altid på Bornholms Museum, Sct. Mortensgade 29, Rønne lørdag kl. 12. Arrangementerne varer normalt to timer. Arrangementerne er åbne for alle. Medlemmer af Bornholms Museumsforening og børn går gratis ind. Ellers betales der normal entrebillet.

Foreløbigt program for november til april 2017

17. feb.
Vinter - ting og historier. Børnearrangement
I dag har vi varme huse og varmt tøj. Sådan har det ikke altid været. Hvad har man gjort før i tiden for at holde varmen? Kom og hør om kulde og hårde tider. Bagefter laver vi ”frostpynt”.

25. feb.
Dateringsmetoder i arkæologien
ved arkæolog Anders Pihl
"Hvad er det? Hvor gammelt er det? Hvor ved du det fra?"
Spørgsmålet om datering er centralt i arkæologien. I dag tager vi det for givet, at stenalder efterfølges af bronzealder, der så igen afløses af jernalder og så videre - men hvordan kan vi egentlig vide det? En af de største bedrifter inden for arkæologien er netop inddelingen af oldtiden i de nævnte tre hovedperioder. I foredraget skal vi se nærmere på, hvad der lå bag den skelsættende opdagelse for 180 år siden, og hvordan tidsaldrene efterfølgende har kunnet opdeles i stadig mindre afsnit, således at arkæologen i dag med begrundet overbevisning i stemmen kan sige, at en given genstand er x antal år gammel. Gamle som nye dateringsmetoder vil blive gennemgået, eksemplificeret med fund fra museets seneste udgravninger.

4. mar.
Det hørte afhænger af ørerne der hører
ved lektor Ivar Lærkesen - en kort skitse af det bornholmske sprogs udforskning. I dette foredrag foretager lektor Ivar Lærkesen nogle nedslag i udforskningen af det bornholmske sprog fra de ældste optegnelser til vore dage. Han viser dermed hvordan studiet af sproget nøje hænger sammen med forskellige tankemønstre i skiftende perioder og hos forskellige grupperinger

11. mar.
Bornholm - Danmarks ferieø. Træk af turismens historie
Ved arkivar Bente Jensen, der fortæller om turismens historie på Bornholm. Det hele startede på Nordlandet, da Bornholm blev udråbt til ”Danmarks Schweiz” i 1850’erne. Inden 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 var størstedelen af øen med på turistkortet, og de seværdigheder og ruter, vi kender i dag, var veletablerede. Hun fortæller om opdagelsen, den spæde etablering af turismen som erhverv omkring 1890. En udvikling som siden blev sat lidt i stå af de to verdenskrige. Hun trækker så udviklingen frem til slutningen af 1960’erne, hvor turismen nød en stigende anerkendelse som et erhverv, man skulle regne med i udviklingen af Bornholm, samtidig med der blev stillet stigende krav til professionalisering, regulering og en effektiv organisation. Bente Jensen er forfatter af Bornholms Museums Årsskrift 2016 med samme titel som foredraget. 

18. mar.
Hjemmeværnets historie på Bornholm
ved pensioneret major Poul A. Pedersen Dette foredrag er 1. del af 2. Denne lørdag omhandler det tiden fra Hjemmeværnet start og frem. Tidligere næstkommanderende og stedfortræder for chefen for Bornholms Hjemmeværn, major P.A. Pedersen (PAP) kalder sit foredrag ”Hjemmeværnets barndom og ungdom”.  

OBS! 2. del af foredraget har titlen – ”Hjemmeværnets udvikling fra folkebevægelse til daglig aktør”. Bliver afholdt i efteråret 2017. Oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, chef for det bornholmske Hjemmeværn, fortæller om denne del af historien, der omhandler tiden fra 1995 og frem til nu. I dag er det primært støtte til politiet og samfundet på daglig basis. Sneberedskab og ammunitionsrydning.

25. mar.
Bornholms Amatørarkæologers dag
De aktive Bornholmske Amatørarkæologer kommer denne lørdag på besøg og viser fund fra deres mange turer på de bornholmske marker.

1. april 
Erasmus Montanus - storby arraogance møder provins-logik           Teaterchef og instruktør Jens Svane Boutrup (MFA) fortæller om Bornholms Teaters store Holbergprojekt, som omfatter nye kulisser og rammer og iscenesættelsen af Jeppe på Bjerget i 2015, Den Politiske Kandestøber i 2016 og Erasmus Montanus i 2017 på det historiske Rønne Theater. Med en rig billedside fortælles om teaterfeberen i starten af 1800 tallet og om Danmarks ældste levende borgerteater fra 1823; om teaterbygninger, kulisser og spillestil på Holbergs tid og frem; om Holbergs betydning for dansk teater; og om iscenesættelsen af sommerens store forestilling - Erasmus Montanus.

Guldgubber, bornholmerure og meget andet
På Bornholms Museum i Rønne finder du guldgubber, de kendte bornholmerure, minder fra krigens tid, søfartshistorie og meget mere.

Bornholms Museum blev stiftet i 1893
Bornholms Museum blev stiftet i 1893 og i 1894 blev museet udvidet med en gammel sygehusbygning. Ydermere blev Bornholms Museum udvidet i 1921-23 og senere igen ved køb af nogle nærliggende ejendomme. Disse bygninger rummer i dag samlinger, der viser Bornholms historie fra de ældste tider til nu.

Åbningstider:
Åbent hele året.

Kontaktinformation:

Skt. Mortensgade 29
3700 Rønne

tlf: +45 5695 0735
mail: bm@bornholmsmuseum.dk
web: www.bornholmsmuseum.dk